νεο

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Κτηματολόγιο για περιοχές Ανατολικής Αιγιαλείας και Δυτικής Κορινθίας

  Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 21 μελετών κτηματογράφησης που αφορούν 268 περιοχές σε όλη τη χώρα για την ένταξή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκήρυξε η Κτηματολόγιο Α.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 111,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Με την κτηματογράφηση των 268 προ-καποδιστριακών ΟΤΑ θα καταγραφούν περίπου 2,6 εκατ. δικαιώματα και θα καταχωριστούν στο Κτηματολόγιο 4,7 εκατ. στρέμματα.
  Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος κτηματογράφησης θα έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο όλα τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας, καθώς και αναπτυσσόμενες παράκτιες περιοχές. Πρόκειται για την τρίτη γενιά κτηματογράφησης που εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, που έχει εκπονήσει η εταιρεία με σκοπό τη σταδιακή ένταξη των υπολοίπων περιοχών της χώρας στο Κτηματολόγιο μέχρι το 2020.
  Η «Κτηματολόγιο» τονίζει ότι οι νέες μελέτες κτηματογράφησης θα υλοποιηθούν με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα και συγκεκριμένες προβλέψεις για την επιτάχυνση της ανακήρυξης των αναδόχων.
  Αναλυτικά, οι περιοχές Ανατολικής Αιγιαλείας και Δυτικής Κορινθίας που εντάσσονται είναι:
  Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ελαιώνος, Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Νικολαίικων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζόμυλου, Ροδιάς, Τραπέζης. (αφορά τα γεωγραφικά όρια των τοπικών / Δημοτικών κοινοτήτων, ενώ για την Ακράτα δεν διευκρινίζεται αν αφορά και την παραλιακή ζώνη {Κραθίου & Συλίβαινας)
  Δ. Ευρωστίνης (πρώην τ.κ. Δερβενίου, τ.κ. Ευρωστίνης-Ροζενών, τ.κ. Χελυδορέου, τ.κ. Λυγιάς, τ.κ. Στομίου, τ.κ. Σαρανταπήχου)