222

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Η μελέτη ονοματοθεσίας των οδών τής Αιγείρας που πετάχτηκε στα "σκουπίδια"!!!

  Λίγο μετά τα μέσα τής δεκαετίας του ’90, δυό - τρείς αθεράπευτα «ρομαντικοί» θέλησαν εθελοντικά να «διαγράψουν» όλες τις «ανώνυμες» οδούς από το χωριό και να ονοματίσουν τις νέες, που θα έφερνε «εντός των ημερών» η εφαρμογή επέκτασης του σχεδίου πόλεως. Μελετήθηκε λοιπόν η τοπική ιστορία, συντάχθηκε η πρόταση, κατατέθηκε στο Συμβούλιο, παραγγέλθηκαν αρκετές πινακίδες και το 1998 ξεκίνησε η Ανάρτησή τους…
  Όμως, άγνωστο γιατί, επί δύο 
  περίπου δεκαετίες οι δρόμοι της Αιγείρας παραμένουν (σκοπίμως;) ανώνυμοι, μερικοί έχουν διπλή ονομασία, αφού κάποιοι ξανακάρφωσαν κάποια νύχτα του 2000 τις παλιές σκουριασμένες ταμπέλες που περισυνέλεξαν από τα σκουπίδια και "δολίως" εξαφάνισαν τις νέες! 

  Τα ερωτήματα παραμένουν… Γιατί πετάχτηκε στα σκουπίδια, η μελέτη εκείνη, και οι παραγγελθείσες τότε πινακίδες; Κρατήθηκε μόνο η ΟΔΟΣ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ για να "χρησιμοποιηθεί" το όνομα στην "εύκολη" ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανάπλασης ως ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ !

  H εισήγηση τής επιτροπής ονοματοθεσίας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αιγείρας τον ΙΟΥΝΙΟ του 1998:
  Η ονοματοθεσία των οδών γίνεται ύστερα από την κατάθεση της μελέτης της επιτροπής ονοματοθεσίας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αιγείρας. Η επιτροπή που αποτελείτο από τους Κώστα Πίμπα, Κώστα Ρόζο και Μάκη Μεντζελόπουλο, εργάσθηκε εθελοντικά επί ένα εξάμηνο και παρουσίασε ολοκληρωμένη εισηγητική έκθεση προς το Κ.Σ.Αι., η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
  Εισηγητική Έκθεση


  Πανοραμική απεικόνιση (170 μοίρες) της οδού Παυσανίου στην Αιγείρα, η οποία παραμένει "ανώνυμη" οδός....  
  Μέρος Πρώτο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
  Η επιτροπή που συνέστησε με απόφασή του το Κοινοτικό Συμβούλιο Αιγείρας, με αρμοδιότητα την ονοματοθεσία των οδών και πλατειών της Αιγείρας, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο της Κοινότητας Κώστα Πίμπα και τους δημότες Κώστα Ρόζο και Μάκη Μεντζελόπουλο, αφού μελέτησε τα πολεοδομικά σχέδια της Αιγείρας, την τοπική ιστορία, την γεωγραφική - πολιτιστική και κοινωνική δομή της περιοχής, εισηγείται τα παρακάτω:
  Για την ονοματοθεσία επιλέγηκαν 81 ονόματα, όσες δηλ. οδοί και πλατείες είναι καταγραμμένες στα πολεοδομικά σχέδια της Κοινότητας καθώς και οι σπουδαιότεροι αγροτικοί δρόμοι. Η επιλογή των ονομάτων έχει γίνει από 5 θεματικές ενότητες.
  Α. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα που είναι καταγραμμένα στην πολύ σπουδαία ιστορία της περιοχής από τον Τρωικό πόλεμο έως τα Ρωμαϊκά χρόνια.
  Β. ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
  Μια μικρή ενότητα γύρω από τα εκπαιδευτήρια με ονόματα αρχαίων τραγικών, ποιητών, επιστημόνων. 
  Γ. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 
  Περιλαμβάνει όλα τα χωριά της ενδοχώρας με τα προηγούμενα ονόματά τους - μικρή ιστορική αναφορά στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και Ενετοκρατίας. Αναφέρονται επίσης διάφορα τοπωνύμια της Αιγείρας, η Μονή Αγίων Αποστόλων και το βουνό που δεσπόζει της περιοχής. 
  Δ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
  Περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα, αφού η Αιγείρα όπως κάθε περιοχή της επικράτειας αποτελεί ένα μικρό κύτταρο της Ελληνικής κοινωνίας. 
  Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 
  Είναι η ενότητα που απασχόλησε και προβλημάτισε πάρα πολύ την επιτροπή , αφού δεν μπορεί και φυσικά δεν πρέπει να προχωρήσει σε επιλογή ορισμένων ονομάτων από τις δεκάδες αποβιωσάντων συμπολιτών μας, που εμπλέκονται ο καθένας με την δική του προσφορά και συμμετοχή στην εξέλιξη αυτού του τόπου (Πρόεδροι, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, άλλα Πρόσωπα). Αναγραφή όλων αυτών σε οδούς θα αλλοίωνε κάθε προσπάθεια αντικειμενικής καταγραφής. Μια καταγραφή που έχει στόχο μέσα από τη περιπλάνηση στους δρόμους της Αιγείρας να παρουσιασθεί η σημαντικότατη ιστορία μας από τη 2η π.Χ. χιλιετία. 
  Για το λόγο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν συμβολικά και ενδεικτικά ορισμένα ονόματα της πρόσφατης περιόδου, όπως του πρώτου Δημάρχου Αιγειρατών, του πρώτου Προέδρου της Κοινότητας, των δύο Αιγειρατών θυμάτων του Αλβανικού μετώπου (φόρος τιμής στα δεκάδες θύματα της Γερμανικής Κατοχής), των συγγραφέων της τοπικής ιστορίας μας και του Ραχωβίτη Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
  Η πλήρης καταγραφή της σύγχρονης ιστορίας - που βρίσκεται σε εξέλιξη - πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης και παρουσίασης από τις επόμενες γενιές, μακριά από συγγενικές - φιλικές - συναισθηματικές - κοινωνικές φορτίσεις.
  ΣΤ. ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
  Τα ονόματα των τεσσάρων εκκλησιών της Αιγείρας δόθηκαν στους παρακείμενους δρόμους.
  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  1. Η θεματική τοποθέτηση των ενοτήτων έχει γίνει με κάθε δυνατή συνοχή σε γεωγραφικές περιοχές (π.χ. η αρχαία ιστορία έχει περιληφθεί στο κέντρο της Αιγείρας). 
  2. Στην αναλυτική παρουσίαση των ονομάτων, υπάρχουν διευκρινίσεις με σύντομη περιγραφή - όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο - (π.χ. ΟΔΟΣ ΙΚΑΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ). 
  Προτείνεται η αναγραφή επάνω στην ταμπέλα και της υπογραμμισμένης διευκρινιστικής φράσης. Μια πρωτοτυπία πολύ κατατοπιστική που αρχίζει να εφαρμόζεται σε Δήμους της Αττικής. 
  3. Παράλληλα με την υλοποίηση της ονοματοθεσίας των οδών (ανάρτηση ταμπελών), προτείνεται η κατασκευή χάρτη - ταμπλό που θα περιέχει τους δρόμους, πλατείες, δημόσιους χώρους, υπηρεσίες και να αναρτηθεί σε εμφανές κεντρικό σημείο της Αιγείρας. 
  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
  Η επιτροπή παραδίδει την εισηγητική αυτή έκθεση στο Κοινοτικό Συμβούλιο μεταφέροντας συμπερασματικά το σκεπτικό που στηρίχθηκε και το οποίο είναι, να προσδοθεί με κάθε αντικειμενικότητα και σεβασμό στην ιστορία, ένα ιδιαίτερο τοπικό χρώμα, ώστε η περιήγηση στους δρόμους της Αιγείρας να θυμίζει τη μακραίωνη και πολύ σημαντική πορεία αυτού εδώ του τόπου.

  ΣΗΜ: Το 70 % των πινακίδων με τα ονόματα των οδών τοποθετήθηκε τον Δεκέμβριο 1998
   Οι  υπόλοιπες παρέμειναν αποθηκευμένες στην αποθήκη δίπλα στο ΚΕΠ Αιγείρας. 
  Η Καποδιστριακή Αρχή της Αιγείρας δεν ενδιαφέρθηκε να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση στα επόμενα δώδεκα χρόνια. 
  Κατά την σύσταση  του Δήμου Αιγιάλειας το τοπικό συμβούλιο Αιγείρας ζήτησε μέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο την ολοκλήρωση της ονοματοθεσίας στους δρόμους της Αιγείρας, αλλά δεν ασχολείται ΚΑΝΕΊΣ

  ανατολικα του κριου

  ανατολικα του κριου
  Στα όρια της Αιγείρας δεν λειτουργεί κανένας ΧΥΤΑ.- Το «πρόβλημα», φυσικά, δεν είναι τωρινό... Περί τα μέσα της δεκαετίας τού 1990, ξεκίνησαν οι διεργασίες μέσω του Συμβουλίου Περιοχής για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή ΚΑΚΗ ΧΟΥΝΗ Αμπελοκήπων της κοινότητας Χρυσαμπέλων. Κατόπιν ήρθε ο «Καποδίστριας» και στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον της Αχαΐας, άρχισε ο συντονισμός του μεγαλόπνοου(!) προγράμματος «διαχείρισης απορριμμάτων»… Τέσσερις ΧΥΤΑ στην Αχαΐα… Κακή Χούνη, Παπανικολού, Ξερόλακα, Φλόκα. Μα που είναι αυτές οι περιοχές, θα αναρωτηθεί κάποιος. Μόνο στην Κακή Χούνη γνωρίζω ότι είναι ο ΧΥΤΑ Αιγείρας… Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό, είναι ότι η τότε Δημοτική αρχή θεώρησε ότι η ονομασία «ΧΥΤΑ Αιγείρας» θα είναι ένα ισχυρό "brand name" για την αναγνωρισιμότητα της περιοχής – ισχυρότερο ίσως και από αυτό του Αρχαίου θεάτρου Αιγείρας...! Φυσικά, κανείς άλλος στην Αχαΐα, δεν ακολούθησε το σκεπτικό αυτό, αφού η Παπανικολού δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Συμπολιτείας (Ροδοδάφνης), η Ξερόλακα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Πατρών, του Φλόκα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Ωλενίας, ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Αθηνών κλπ κλπ...11 ΜΑΪΟΥ 2017

  νεο