νεο

τάδε έφη Παυσανίας...

Η απόσταση από το ιερό του Ηρακλή που βρίσκεται στο δρόμο της Βούρας ως το επίνειο των Αιγειρατών που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη (Αίγειρα) είναι εβδομήντα δύο στάδια. Οι παραθαλάσσιοι Αιγειράτες δεν έχουν τίποτε αξιομνημόνευτο∙ από το επίνειο ως την άνω πόλη η απόσταση είναι δώδεκα στάδια. Η Αιγείρα στα έπη του Ομήρου έχει το όνομα Υπηρεσία

Αιγείρα. Η Νύμφη τής Λεύκας (η άλλη εκδοχή τής προέλευσης του ονόματος της Αιγείρας)

Ο Όξυλος (πνεύμα τους δάσους) γιος του Ορείου, νυμφεύθηκε την Αμαδρυάδα αδελφή του και απέκτησε μαζί της τις 8 Αμαδρυάδες Νύμφες: Η Αίγειρος (ή Αιγείρα) ήταν η Νύμφη της Λεύκας. Η Άμπελος, η Νύμφη της Αμπέλου. Η Βαλανίς (ή Βάλανος), η Νύμφη της Βελανιδιάς. Η Κάρυα (ή Καρία), η Νύμφη της Αμυγδαλιάς. Η Κρανεία (ή Κρανία), η Νύμφη της Κρανιάς. Η Μορέα (ή Μορία), η Νύμφη της Μουριάς και της Άγριας Ελιάς. Η Πτελέα, η Νύμφη της Φτελιάς. Η Συκή, η Νύμφη της Συκιάς

Δημοτική Ενότητα Αιγείρας: Δημογραφική «συρρίκνωση»...

2011 Νόμιμος πληθυσμός
2001 - Μόνιμος πληθυσμόςΤα στοιχεία του 2011 αφορούν τον μόνιμο* πληθυσμό, ενώ τα στοιχεία του 2001 αφορούσαν τον νόμιμο** πληθυσμό. Ο νόμιμος πληθυσμός τής Δημοτικής Ενότητας το 2011 είναι 2626 κάτοικοι
ΣΗΜ. συντάκτη:Οι πολύ μεγάλες αριθμητικές αποκλίσεις μεταξύ των απογραφικών στοιχείων του 2001 και 2011, δεν οφείλονται σε δημογραφική συρρίκνωση των χωριών και οικισμών τής Δημοτικής Ενότητας... Δεν έγινε καμία θεαματική μαζική μετανάστευση την τελευταία δεκαετία... 
Απλά, άλλαξε η Ελληνική Στατιστική "Φιλοσοφία"! Σε αντίθεση, δηλ., με τις προηγούμενες απογραφές, αυτή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του «μόνιμου» πληθυσμού της Ελλάδας, όχι του «πραγματικού». Καταχώρισε δηλαδή τους απογραφομένους στον πίνακα της περιοχής όπου δήλωσαν ότι ζουν μόνιμα το τελευταίο δωδεκάμηνο, όχι στο σημείο που βρίσκονταν την ημέρα της απογραφής... 
Ως μόνιμος*πληθυσμός ορίζεται το συνολικό των πολιτών που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην Ελλάδα. Παράδειγμα (και διαφορά από τον πραγματικό πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Αιγείρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στον Πειραιά. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Αιγείρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Πειραιά (αφού μόνιμα διαμένει στον Πειραιά).
Ως νόμιμος** πληθυσμός θεωρείται ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας με την υπηκοότητα της χώρας και διαμένουν μόνιμα στην χώρα. Το μέγεθος αυτό είναι απαραίτητο για να οριστεί ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια.