νεο

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Από τον Καποδίστρια στον «Καποδίστρια»… 185 χρόνια διοικητικών μεταβολών!

  Δ. Αιγείρας (Αργολίδος και Κορινθίας)
  ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πιτσά
  Ο οικισμός Σκούπα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Λούζι προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Λουτρά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834
  Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας
  09-12-1840
  Ο οικισμός Πιτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Αιγών (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαλιμή
  Ο οικισμός Συλίβαινα προσαρτάται στο δήμο Αιγών
  01-07-1841
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ποροβίτσα
  Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Βερσοβά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Βλωβοκά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845
  Ο οικισμός Ακράτα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ποροβίτσα στον οικισμό Βερσοβά
  ΦΕΚ 14Α - 04/05/1873
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βερσοβά στον οικισμό Αρφαρά
  ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ακράτας
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σελλιάνα
  Ο οικισμός Σβυρού προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Σινεβρόν προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Βελλά προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Περιθώρι προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Βεργουβίτσα προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879
  Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Δ. Φελλόης (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

  Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Σελλιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλιάνας
  Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σινεβρού
  Ο οικισμός Βεργουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεργουβίτσης
  Ο οικισμός Σβυρού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σβυρούς
  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθωρίου
  Ο οικισμός Βελλά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελλάς
  Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης Φελλόης
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908
  Ο οικισμός Αιγείρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Βλωβοκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλωβοκάς
  Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρφαρών
  Ο οικισμός Βερσοβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερσοβάς
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αιγείρα από την κοινότητα Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Βελάς και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα Οάσεως και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα Περιθωρίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από την κοινότητα Σελιάνας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από την κοινότητα Σινεβρού και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο
  18/03/2001
  Ο νέος οικισμός Αλμυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών
  Ο νέος οικισμός Λαμπινός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών
  Ο νέος οικισμός Παλιοκάτωνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων
  Ο νέος οικισμός Πιμπαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων
  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
  Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Λαμπινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Πιμπαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Παλιοκάτωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889
  Ο οικισμός Βαλκουβίνα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Κορακιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Γκουμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Δ. Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Παληοσταφίδα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Φούρνος Πύργου προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

  Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακράτας
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας
  Ο οικισμός Βαλκουβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Φούρνος Πύργου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου
  Ο οικισμός Παληοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζαρούχλα
  Ο οικισμός Αγρίδιον προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Βουνάκι προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Σόλος προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Μεσορούγια προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Περιστέρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαρούχλα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα
  ΦΕΚ 23Α - 26/06/1863
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Βαρβάρα στον οικισμό Σόλος
  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879
  Ο οικισμός Λυκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889
  Ο οικισμός Λυκιάνικα του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 264Α - 27/10/1889
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σόλος στον οικισμό Περιστέρα
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 15Α - 27/01/1903
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας
  Ο οικισμός Μεσορούγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσορουγίων
  Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Ποντιά
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιστέρας
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρούχλης
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσορουγίων
  Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά
  Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Περιστέρα από την κοινότητα Περιστέρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από την κοινότητα Ζαρούχλης και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 268Α - 06/12/1996
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Χαλκιάνικα
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο δήμος καταργείται

  Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Ποταμιά
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Τσιβλός προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841
  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο
  01-07-1841
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845
  Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Καλαμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Βούτσιμος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879
  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 10Α - 02/02/1885
  Ο οικισμός Πλάτανος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Βαλιμή ορίζεται θερινή έδρα του δήμου
  ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889
  Ο οικισμός Συλιβιώτικα προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Δ. Κραθίδος (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908
  Ο οικισμός Καλαμιά του δήμου καταργείται.
  Ο οικισμός Παραμεριά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

  Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτσίμου
  Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ποταμιάς
  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου
  Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαίνης
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλιμής
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου
  Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης
  Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης
  Το όνομα του οικισμού Συλιβιώτικα του δήμου διορθώνεται σε Σιλιβενιώτικα
  Ο δήμος καταργείται
  Ο οικισμός Παραμεριά του δήμου καταργείται.

  Κ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 32Α - 23/02/1917
  Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919
  Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαινιωτίκων
  ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Ακράτας
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Κ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του συνοικισμού Αίγειρα από την κοινότητα Αρφαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  ΦΕΚ 104Α - 21/06/1928
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Αρφαρών και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Κ. Αιγείρας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 94Α - 02/07/1960
  Ο οικισμός Οικονομαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στην κοινότητα
  19/03/1961
  Ο οικισμός Οικονομαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας
  14/03/1971
  Ο οικισμός Μάρμαρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγείρας
  Η κοινότητα καταργείται

  Κ. Αρφαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρφαρά από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στην κοινότητα
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγείρας
  ΦΕΚ 104Α - 21/06/1928
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγείρας
  ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928
  Ο οικισμός Αρφαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόκηποι
  Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοκήπων

  Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928
  Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρφαρών
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986
  Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσαμπέλων
  Η κοινότητα καταργείται

  Κ. Σελλιάνας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελλιάνα από το δήμο Φελλόης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

  Κ. Σελλιάνας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  16/10/1940
  Το όνομα του οικισμού Σελλιάνα της κοινότητας διορθώνεται σε Σελιάνα
  Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σελιάνα Σελιάνας (Αχαΐας)
  16/10/1940
  Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σελλιάνας
  ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944
  Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Η κοινότητα καταργείται

  Κ. Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Η κοινότητα καταργείται

  Δ. Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συλιβαινιώτικα από την κοινότητα Συλιβαινιωτίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από την κοινότητα Βαλιμής και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από την κοινότητα Βουτσίμου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κοκκινιές αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  18/03/2001
  Ο οικισμός Κοκκινιές του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
  Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο δήμος καταργείται

  Συνεχίζεται… Κ.Ρ.