νεο

Επίσκεψη του Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 ο πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών Στο μνημείο τον ξενάγησε ο αρχαιολόγος της ΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και υπεύθυνος για την ανασκαφή, κος Βόρδος Ανδρέας. Εκεί, συνάντησε, επίσης, και τους συντηρητές που εργάζονται στο μνημείο.
Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου και το έργο «Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αιγείρας)» χρηματοδοτούνται με το ποσό των 470.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».
Οι εργασίες συντήρησης προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η πρώτη φάση καθαρισμού (με μηχανικά μέσα) του κοίλου στο Ν. και ΝΔ. τμήμα του, επεκτεινόμενη σταδιακά προς τα Δ. και ΒΔ. Ταυτόχρονα, διενεργείται αποψίλωση - αποχωμάτωση του Δ. και ΒΔ. τομέα του κοίλου, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εργασία στην ορχήστρα του θεάτρου.