νεο

Η απόσταση από το ιερό του Ηρακλή που βρίσκεται στο δρόμο της Βούρας ως το επίνειο των Αιγειρατών που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη (Αίγειρα) είναι εβδομήντα δύο στάδια. Οι παραθαλάσσιοι Αιγειράτες δεν έχουν τίποτε αξιομνημόνευτο∙ από το επίνειο ως την άνω πόλη η απόσταση είναι δώδεκα στάδια. Η Αιγείρα στα έπη του Ομήρου έχει το όνομα Υπηρεσία

Ο Όξυλος (πνεύμα τους δάσους) γιος του Ορείου, νυμφεύθηκε την Αμαδρυάδα αδελφή του και απέκτησε μαζί της τις 8 Αμαδρυάδες Νύμφες: Η Αίγειρος (ή Αιγείρα) ήταν η Νύμφη της Λεύκας. Η Άμπελος, η Νύμφη της Αμπέλου. Η Βαλανίς (ή Βάλανος), η Νύμφη της Βελανιδιάς. Η Κάρυα(ή Καρία), η Νύμφη της Αμυγδαλιάς. Η Κρανεία (ή Κρανία), η Νύμφη της Κρανιάς. Η Μορέα(ή Μορία), η Νύμφη της Μουριάς και της Άγριας Ελιάς. Η Πτελέα, η Νύμφη της Φτελιάς. Η Συκή, η Νύμφη της Συκιάς

Επίσκεψη του Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 ο πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών Στο μνημείο τον ξενάγησε ο αρχαιολόγος της ΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και υπεύθυνος για την ανασκαφή, κος Βόρδος Ανδρέας. Εκεί, συνάντησε, επίσης, και τους συντηρητές που εργάζονται στο μνημείο.
Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου και το έργο «Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αιγείρας)» χρηματοδοτούνται με το ποσό των 470.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».
Οι εργασίες συντήρησης προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η πρώτη φάση καθαρισμού (με μηχανικά μέσα) του κοίλου στο Ν. και ΝΔ. τμήμα του, επεκτεινόμενη σταδιακά προς τα Δ. και ΒΔ. Ταυτόχρονα, διενεργείται αποψίλωση - αποχωμάτωση του Δ. και ΒΔ. τομέα του κοίλου, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εργασία στην ορχήστρα του θεάτρου.