«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων»
Μια μοναδική έκθεση με τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων (από το «ρομπότ - υπηρέτρια» του Φίλωνος μέχρι τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος και από το αυτόματο ωρολόγιο του Κτησιβίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων) παρουσιάζει το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά (που βρίσκεται στο Κατάκολο) στον 3ο όροφο του the Mall Athens (στο Μαρούσι) καθημερινά 12.00 με 21.00 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν ξενάγηση για το κοινό.
Σκοπός της κινητής έκθεσης όπως και του μουσείου είναι να αναδείξουν αυτή τη σχετικά άγνωστη πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και να αποδείξουν ότι η αρχαιοελληνική τεχνολογία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.
Οι κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί και οι κανόνες, οι τροχαλίες και οι ιμάντες, οι αλυσοτροχοί και οι αλυσίδες, τα πολύσπαστα και τα βαρούλκα, τα έμβολα και οι κύλινδροι, οι υδραυλικοί ελεγκτές και οι βαλβίδες, είναι μερικά μόνο από τα εφευρήματα των αρχαίων Ελλήνων που αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους της πολύπλοκης τεχνολογίας τους. Αυτά τα κληροδοτήματα, ίδια και αναντικατάστατα, εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τα δομικά στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας μας, η εξέλιξη της οποίας θα ήταν αμφίβολη χωρίς την ανέξοδη και απροβλημάτιστη υιοθέτησή τους. Απλά χρειάστηκε πάνω από μια χιλιετία ωρίμανσης για να επανακτήσει η ανθρωπότητα αυτήν την αξιοθαύμαστη λησμονημένη τεχνολογία. Η εξερεύνηση αυτής της εποχής που η τεχνολογία αιχμής δεν κατοχυρωνόταν αποδεικνύει περίτρανα πόσα περισσότερα (από όσα νομίζουμε) χρωστά ο σύγχρονος Δυτικός Τεχνολογικός Πολιτισμός στους Έλληνες.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
1. Το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (ο «κινηματογράφος» των Ελλήνων)
2. Το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη ( το πρώτο υδραυλικό ωρολόγιο με κτύπους της ιστορίας)
3. Η αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνος(το πρώτο λειτουργικό ρομπότ της ιστορίας)
4. Το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος ( το αυτοκινούμενο κουκλοθέατρο των Ελλήνων)
5. Το υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησίβιου(ένα θαύμα του αυτοματισμού)
6. Η ύδραυλις του Κτησίβιου
(το πρώτο πληκτροφόρο μουσικό όργανο της ιστορίας)
7. Το υδραυλικό αυτόματο των φθεγγομένων ορνέων και της επιστραφείσης γλαυκός
(ο πρώτος αυτοματισμός επαναλαμβανόμενου θεάματος με παραγωγή κίνησης και ήχου)
8. Το ξυπνητήρι του Πλάτωνος
(η πρώτη συσκευή αφύπνισης παγκοσμίως)
9. Ο ηχητικός συναγερμός του Ήρωνος
(ο πρώτος αυτοματισμός προειδοποίησης της ιστορίας)
10. Το ατμοτηλεβόλο του Αρχιμήδη
(το πρώτο κανόνι της ιστορίας)
11. Η πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος
(η πρώτη εμβολοφόρα καταθλιπτική αντλία της ανθρωπότητας)
12. Ο γαστραφέτης(ο πρώτος καταπέλτης)
13. Το αυτόματο άνοιγμα θυρών ναού μετά από θυσία στο βωμό του (ο πρώτος κτηριακός αυτοματισμός της ιστορίας)
14. Ο υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων
(ένας «φορητός υπολογιστής» από την αρχαιότητα).
15. Η μαγική κρήνη του Ήρωνος (μια «αεικίνητη» συσκευή που παραβιάζει τους νόμους της υδροστατικής)
16. Ο αστρολάβος του Πτολεμαίου(το G.P.S. των αρχαίων Ελλήνων)
17. Η ευφυής οινοχόη του Φίλωνος
(η πρώτη «έξυπνη» συσκευή οικιακής χρήσης στην ιστορία)
18. Το οδόμετρον του Αρχιμήδη
(το πρώτο.ταξίμετρο της ιστορίας)
19. Η τρίκωλος ανυψωτική μηχανή
(
ο πρώτος γερανός κατακόρυφης ανύψωσης της ανθρωπότητας)
20. Η αιολόσφαιρα του Ήρωνος(η πρώτη ατμομηχανή της ανθρωπότητας)
21. Ο υδραυλικός κοχλίας του Αρχιμήδη
22. Η ύσπληξ (ο πρώτος αθλητικός μηχανισμός της ιστορίας)
23. Η διόπτρα του Ήρωνος
(ένας θεοδόλιχος και ένας χωροβάτης από το.παρελθόν)
24. Ο υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία
(
η πρώτη συσκευή τηλεπικοινωνίας παγκοσμίως)
25. Η ιπτάμενη περιστερά του Αρχύτα(η πρώτη αυτόνομη πτητική μηχανή της ανθρωπότητας)
26. Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη (ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας)
27. Η μηχανή κοπής θηλυκών σπειρωμάτων του Ήρωνος (ο πρώτος σπειροτόμος της ιστορίας)
28. Ο λιθοβόλος καταπέλτης του Φίλωνος(ο πρώτος μεγάλος λιθοβόλος καταπέλτης της ιστορίας)
29. Ο πολυβόλος καταπέλτης του Διονυσίου(ένας αυτόματος επαναληπτικός καταπέλτης με την πρώτη εφαρμογή της επίπεδης αλυσοκίνησης παγκοσμίως)
30. Ο παντογράφος του Ήρωνος (η πρώτη συσκευή αντιγραφής, μεγέθυνσης και σμίκρυνσης παγκοσμίως)
31. Ο «ελληνικός» νερόμυλος του Στράβωνος(η πρώτη αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας παγκοσμίως)
32. Η ανεμοκίνητη ύδραυλις(η πρώτη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως)
33. Ο τετράντας του Ιππάρχου(ο πρώτος εντοπιστής γεωγραφικού πλάτους καθημερινής χρήσης παγκοσμίως)
34. Το μονόχορδο του Πυθαγόρα(το πρώτο επιστημονικό μουσικό όργανο παγκοσμίως)
35. Το οστομάχιον του Αρχιμήδη (το πρώτο παζλ της ιστορίας)
κ.ά