νεο

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Ο κουμπαράς τού "Διαζώματος" για το θέατρο αρχαίας Αιγείρας

  ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ προτρέπει το ΔΙΑΖΩΜΑ
  Σε αυτή την ενότητα  εμφανίζεται η προωθητική δύναμη των πολιτών στην ανάδειξη  των αρχαίων θεάτρων.
  Είναι αυτή η ανυπέρβλητη δύναμη του πολίτη, η επιθυμία του να συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια για την αποκάλυψη και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων η οποία εκφράζεται στην πράξη  μέσα από την  οικονομική του συνεισφορά.
  Στην ενότητα αυτή δίδονται επίσης πληροφορίες για την περιγραφή και τον προϋπολογισμό των έργων για το κάθε αρχαίο θέατρο, καθώς και η κίνηση των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς (κουμπαράδες). Τα χρήματα των κουμπαράδων διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος.
  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
  Σύντομη περιγραφή εργασιών και προϋπολογισμός
  Περιγραφή εργασιών
  Προϋπολογισμός εργασιών
  Ο στόχος του κουμπαρά
  Παρατηρήσεις
  • Ανάπλαση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγειρα)


  450.000 €


  -

  Το έργο "Ανάπλαση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγειρα)" εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. με ύψος χρηματοδότησης
  450.000 €

  • Bοηθητικές - συμπληρωματικές εργασίες
  10.000,00 €
  10.000,00 €
  Το ποσό αυτό θα είναι χρήσιμο για βοηθητικές - συμπληρωματικές εργασίες που θα προκύψουν
  Οι καταθέσεις των πολιτών έως σήμερα 
  Σύνολο
  200,00 €