νεο

τάδε έφη Παυσανίας...

Η απόσταση από το ιερό του Ηρακλή που βρίσκεται στο δρόμο της Βούρας ως το επίνειο των Αιγειρατών που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη (Αίγειρα) είναι εβδομήντα δύο στάδια. Οι παραθαλάσσιοι Αιγειράτες δεν έχουν τίποτε αξιομνημόνευτο∙ από το επίνειο ως την άνω πόλη η απόσταση είναι δώδεκα στάδια. Η Αιγείρα στα έπη του Ομήρου έχει το όνομα Υπηρεσία

Αιγείρα. Η Νύμφη τής Λεύκας (η άλλη εκδοχή τής προέλευσης του ονόματος της Αιγείρας)

Ο Όξυλος (πνεύμα τους δάσους) γιος του Ορείου, νυμφεύθηκε την Αμαδρυάδα αδελφή του και απέκτησε μαζί της τις 8 Αμαδρυάδες Νύμφες: Η Αίγειρος (ή Αιγείρα) ήταν η Νύμφη της Λεύκας. Η Άμπελος, η Νύμφη της Αμπέλου. Η Βαλανίς (ή Βάλανος), η Νύμφη της Βελανιδιάς. Η Κάρυα (ή Καρία), η Νύμφη της Αμυγδαλιάς. Η Κρανεία (ή Κρανία), η Νύμφη της Κρανιάς. Η Μορέα (ή Μορία), η Νύμφη της Μουριάς και της Άγριας Ελιάς. Η Πτελέα, η Νύμφη της Φτελιάς. Η Συκή, η Νύμφη της Συκιάς

Ο κουμπαράς τού "Διαζώματος" για το θέατρο αρχαίας Αιγείρας

ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ προτρέπει το ΔΙΑΖΩΜΑ
Σε αυτή την ενότητα  εμφανίζεται η προωθητική δύναμη των πολιτών στην ανάδειξη  των αρχαίων θεάτρων.
Είναι αυτή η ανυπέρβλητη δύναμη του πολίτη, η επιθυμία του να συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια για την αποκάλυψη και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων η οποία εκφράζεται στην πράξη  μέσα από την  οικονομική του συνεισφορά.
Στην ενότητα αυτή δίδονται επίσης πληροφορίες για την περιγραφή και τον προϋπολογισμό των έργων για το κάθε αρχαίο θέατρο, καθώς και η κίνηση των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς (κουμπαράδες). Τα χρήματα των κουμπαράδων διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος.
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Σύντομη περιγραφή εργασιών και προϋπολογισμός
Περιγραφή εργασιών
Προϋπολογισμός εργασιών
Ο στόχος του κουμπαρά
Παρατηρήσεις
  • Ανάπλαση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγειρα)


450.000 €


-

Το έργο "Ανάπλαση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγειρα)" εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. με ύψος χρηματοδότησης
450.000 €

  • Bοηθητικές - συμπληρωματικές εργασίες
10.000,00 €
10.000,00 €
Το ποσό αυτό θα είναι χρήσιμο για βοηθητικές - συμπληρωματικές εργασίες που θα προκύψουν
Οι καταθέσεις των πολιτών έως σήμερα 
Σύνολο
200,00 €