νεο

τάδε έφη Παυσανίας...

Η απόσταση από το ιερό του Ηρακλή που βρίσκεται στο δρόμο της Βούρας ως το επίνειο των Αιγειρατών που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη (Αίγειρα) είναι εβδομήντα δύο στάδια. Οι παραθαλάσσιοι Αιγειράτες δεν έχουν τίποτε αξιομνημόνευτο∙ από το επίνειο ως την άνω πόλη η απόσταση είναι δώδεκα στάδια. Η Αιγείρα στα έπη του Ομήρου έχει το όνομα Υπηρεσία

Αιγείρα. Η Νύμφη τής Λεύκας (η άλλη εκδοχή τής προέλευσης του ονόματος της Αιγείρας)

Ο Όξυλος (πνεύμα τους δάσους) γιος του Ορείου, νυμφεύθηκε την Αμαδρυάδα αδελφή του και απέκτησε μαζί της τις 8 Αμαδρυάδες Νύμφες: Η Αίγειρος (ή Αιγείρα) ήταν η Νύμφη της Λεύκας. Η Άμπελος, η Νύμφη της Αμπέλου. Η Βαλανίς (ή Βάλανος), η Νύμφη της Βελανιδιάς. Η Κάρυα (ή Καρία), η Νύμφη της Αμυγδαλιάς. Η Κρανεία (ή Κρανία), η Νύμφη της Κρανιάς. Η Μορέα (ή Μορία), η Νύμφη της Μουριάς και της Άγριας Ελιάς. Η Πτελέα, η Νύμφη της Φτελιάς. Η Συκή, η Νύμφη της Συκιάς

Συνεχίζονται οι έρευνες 2011 στην Αρχαία Ελίκη

Στην τέταρτη εβδομάδα εργασιών βρίσκονται οι έρευνες και ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη που ξεκίνησαν φέτος στις 28 Ιουλίου 2011, με σημαντική καθυστέρηση από την προγραμματισμένη έναρξή τους στις αρχές Ιουλίου.
Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα, οι φετινές έρευνες που πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση της Προέδρου της ΕΦΑΕΛ Καθ. Αρχαιολογίας Ντόρας Κατσωνοπούλου, περιλαμβάνουν α) τη συνέχιση των συστηματικών ανασκαφών στις περιοχές Ελίκης / Βαλιμιτίκων, Ριζομύλου και Νικολαιίκων β) νέες ανασκαφικές τομές αρχαιολογικού και γεωλογικού χαρακτήρα στον μεταξύ των ποταμών Σελινούντα και Κερυνίτη χώρο της Αρχαίας Ελίκης και κυρίως στην περιοχή των Νικολαιίκων  γ) νέα σειρά χειροκίνητων γεωτρήσεων μεταξύ Ριζομύλου και Νικολαιίκων.
 Οι ερευνητές με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ερευνών τους επιδιώκουν πλέον τον κατά το δυνατόν πλήρη γεωγραφικό προσδιορισμό της περιοχής στην οποία αναπτύχθηκε τόσο η προσεισμική όσο και η μετασεισμική Ελίκη αφού οι έρευνες μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι ο χώρος της δεν εγκαταλείφθηκε μετά το σεισμό του 373 π.Χ. αλλά συνέχισε να κατοικείται φιλοξενώντας μάλιστα σημαντικούς  οικισμούς στα ελληνιστικά χρόνια που συμπίπτουν με την ανασύσταση της Αχαϊκής Συμπολιτείας αλλά και στη συνέχεια κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας.  Παράλληλα η συνέχιση των συστηματικών ανασκαφών σε θέσεις με ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της αποκάλυψής τους ώστε να αποτελέσουν πυρήνες ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και επομένως έλξης παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος.
 Το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται αυτές τις μέρες σε πλήρη ανάπτυξη με τη διερεύνηση των περισσότερων από τις προγραμματισμένες θέσεις σε εξέλιξη και με την ανακάλυψη νέων σημαντικών ευρημάτων όσον αφορά τους στόχους της έρευνας. Στο πλαίσιο της καθιερωμένης από ετών ενημέρωσης του κοινού για το ζήτημα της Αρχαίας Ελίκης, θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των φετινών ερευνών η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε ειδική εκδήλωση που θα οργανώσει η ΕΦΑΕΛ και για την οποία θα υπάρξει ενημέρωση με νεώτερο Δελτίο Τύπου.  
                                                                                                             Από το Δ.Σ