222

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Έρχεται ο Σταύρος Μπένος. Ξεκίνησε η αποκατάσταση στο Θέατρο Αρχαίας Αιγείρας


  Αποκλειστικό:

  Ξεκίνησαν χθες (10/8/11) οι εργασίες  αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Αιγείρας, που θα περιλαμβάνουν την ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του χώρου, Αυτή τη στιγμή οι εργασίες εστιάζονται στο κοίλον και τη συντήρηση των κερκίδων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 470.000 ευρώ και έχει ως φορέα υλοποίησης τη ΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

  Σε τηλεφωνική επικοινωνία τού «Φ» με τον κ. Σταύρο Μπένο, ο πρόεδρος του «Διαζώματος», από την Καλαμάτα όπου ευρίσκεται αυτές τις μέρες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και μας αποκάλυψε ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα επισκεφθεί την περιοχή μας. Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στις Αιγές ειδική εκδήλωση όπου θα παρευρεθεί και ο κ. Μπένος…

  Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο σύμφωνα με το ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ06/30328/1369 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού

  «… Εκτέλεση του 1ου υποέργου του έργου «Ανάπλαση – Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγείρα), Πρώτη Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. 2.
  Το υποέργο που θα εκτελεστεί περιλαμβάνει τα εξής:
  Όλες εκείνες τις ενέργειες, που αποσκοπούν αφενός στην αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Αιγείρας και την προστασία των μνημείων του χώρου (συντήρηση επιφάνειας δομικού υλικού του θεάτρου, συντήρηση υπάρχοντος στεγάστρου των ναών D και Ε), αφετέρου στην ανάδειξη και στη δυνατότητα επισκεψιμότητας του χώρου (δημιουργία υποδομών για εύκολη πρόσβαση του κοινού – συμπεριλαμβανομένων και ΑΜΕΑ, πληροφοριακό υλικό, διερευνητικές εργασίες πεδίου). Για την οριοθέτηση επίσης τμήματος του χώρου προβλέπεται προς το παρόν και η κατασκευή μιας απλής (προσωρινής – εργοταξιακής) περίφραξης.
  3. Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών, να υποβληθούν προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες.
  4. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του Υποέργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 442.120 € από τον κωδικό αριθμό 2011ΣΕ01480069 της ΣΑΕ 014/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
  5. Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη την 15/3/11 και λήξη την 31/12/13.
  6. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 5 του Π.Δ. 99/1992 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. »
  --------------------------------------------------

  ανατολικα του κριου

  ανατολικα του κριου
  Στα όρια της Αιγείρας δεν λειτουργεί κανένας ΧΥΤΑ.- Το «πρόβλημα», φυσικά, δεν είναι τωρινό... Περί τα μέσα της δεκαετίας τού 1990, ξεκίνησαν οι διεργασίες μέσω του Συμβουλίου Περιοχής για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή ΚΑΚΗ ΧΟΥΝΗ Αμπελοκήπων της κοινότητας Χρυσαμπέλων. Κατόπιν ήρθε ο «Καποδίστριας» και στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον της Αχαΐας, άρχισε ο συντονισμός του μεγαλόπνοου(!) προγράμματος «διαχείρισης απορριμμάτων»… Τέσσερις ΧΥΤΑ στην Αχαΐα… Κακή Χούνη, Παπανικολού, Ξερόλακα, Φλόκα. Μα που είναι αυτές οι περιοχές, θα αναρωτηθεί κάποιος. Μόνο στην Κακή Χούνη γνωρίζω ότι είναι ο ΧΥΤΑ Αιγείρας… Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό, είναι ότι η τότε Δημοτική αρχή θεώρησε ότι η ονομασία «ΧΥΤΑ Αιγείρας» θα είναι ένα ισχυρό "brand name" για την αναγνωρισιμότητα της περιοχής – ισχυρότερο ίσως και από αυτό του Αρχαίου θεάτρου Αιγείρας...! Φυσικά, κανείς άλλος στην Αχαΐα, δεν ακολούθησε το σκεπτικό αυτό, αφού η Παπανικολού δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Συμπολιτείας (Ροδοδάφνης), η Ξερόλακα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Πατρών, του Φλόκα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Ωλενίας, ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Αθηνών κλπ κλπ...11 ΜΑΪΟΥ 2017

  νεο