νεο

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Συνέχιση των ερευνών στην Αιγείρα από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με διευθυντή τον Dr. Walter Gauss

  Dr. Walter Gauss
  διευθυντής
  ανασκαφών
  Ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος υπέγραψε τη συνέχιση των ερευνών στην Αιγείρα από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών κατά το 2011.
   Τυπική μεν, αλλά περιλαμβάνουσα σημαντικά στοιχεία, η προ ολίγων εβδομάδων υπογραφείσα υπουργική απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων: "Χορηγούμε στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών άδεια συνέχισης  της  ανασκαφικής  έρευνας  στην  Αιγείρα  Αχαΐας,  υπό  τη διεύθυνση του Dr. Walter Gauss κατά το 2011 ως εξής:
  Ι) Ανασκαφή στη περιοχή «Σόλων»
  1)- Συνέχιση της ανασκαφής στο «κτήριο συμποσίων»
    - Ανασκαφή μαρτύρων μέσα στο «κτήριο συμποσίων»
    - Τομές στο βόρειο τμήμα του «κτηρίου» συμποσίων»
    - Καθαρισμός και αεροφωτογραφία του «κτηρίου συμποσίων»
  2) Μελέτη και σχεδίαση της ανασκαφής στη θέση «Σόλων»
  ΙΙ) Καθαρισμός και συμπληρωματική ανασκαφή στη θέση «Νοτιοανατολικό άνδηρο κάτω από την Ακρόπολη»
  1) Καθαρισμός, συμπληρωματική ανασκαφή και τεκμηρίωση στις τομές της ανασκαφής του W. Alzinger (1972-1977/81)
  2) Μελέτη των ευρημάτων της ανασκαφής του W. Alzinger
  III) Καθαρισμός στη θέση «Ακρόπολη»
  Καθαρισμός των τομέων στο άνδηρο της «Ακρόπολης» (Ανασκαφή του W. Alzinger 1975 – 1981)
  Οι άδεια χορηγείται με τους εξής όρους:
  1.  Οι εργασίες πεδίου να γίνουν υπό την εποπτεία της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ κατά το χρονικό διάστημα 5.9.2011 – 1.10.2011.
  2.  Να μεταφέρονται καθημερινά τα ευρήματα στο Μουσείο Αιγίου.
  3.  Μετά το πέρας των εργασιών της ανασκαφικής περιόδου 2011 να κατατεθεί στην αρμόδια Εφορεία και στη Διεύθυνση Προϊστορικών και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων  αναλυτική  έκθεση  των αποτελεσμάτων,  που  θα  περιλαμβάνει  τα  πορίσματα  των ανασκαφών και των μελετών του 2011.