νεο

τάδε έφη Παυσανίας...

Η απόσταση από το ιερό του Ηρακλή που βρίσκεται στο δρόμο της Βούρας ως το επίνειο των Αιγειρατών που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη (Αίγειρα) είναι εβδομήντα δύο στάδια. Οι παραθαλάσσιοι Αιγειράτες δεν έχουν τίποτε αξιομνημόνευτο∙ από το επίνειο ως την άνω πόλη η απόσταση είναι δώδεκα στάδια. Η Αιγείρα στα έπη του Ομήρου έχει το όνομα Υπηρεσία

Αιγείρα. Η Νύμφη τής Λεύκας (η άλλη εκδοχή τής προέλευσης του ονόματος της Αιγείρας)

Ο Όξυλος (πνεύμα τους δάσους) γιος του Ορείου, νυμφεύθηκε την Αμαδρυάδα αδελφή του και απέκτησε μαζί της τις 8 Αμαδρυάδες Νύμφες: Η Αίγειρος (ή Αιγείρα) ήταν η Νύμφη της Λεύκας. Η Άμπελος, η Νύμφη της Αμπέλου. Η Βαλανίς (ή Βάλανος), η Νύμφη της Βελανιδιάς. Η Κάρυα (ή Καρία), η Νύμφη της Αμυγδαλιάς. Η Κρανεία (ή Κρανία), η Νύμφη της Κρανιάς. Η Μορέα (ή Μορία), η Νύμφη της Μουριάς και της Άγριας Ελιάς. Η Πτελέα, η Νύμφη της Φτελιάς. Η Συκή, η Νύμφη της Συκιάς

Συνέχιση των ερευνών στην Αιγείρα από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με διευθυντή τον Dr. Walter Gauss

Dr. Walter Gauss
διευθυντής
ανασκαφών
Ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος υπέγραψε τη συνέχιση των ερευνών στην Αιγείρα από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών κατά το 2011.
 Τυπική μεν, αλλά περιλαμβάνουσα σημαντικά στοιχεία, η προ ολίγων εβδομάδων υπογραφείσα υπουργική απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων: "Χορηγούμε στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών άδεια συνέχισης  της  ανασκαφικής  έρευνας  στην  Αιγείρα  Αχαΐας,  υπό  τη διεύθυνση του Dr. Walter Gauss κατά το 2011 ως εξής:
Ι) Ανασκαφή στη περιοχή «Σόλων»
1)- Συνέχιση της ανασκαφής στο «κτήριο συμποσίων»
  - Ανασκαφή μαρτύρων μέσα στο «κτήριο συμποσίων»
  - Τομές στο βόρειο τμήμα του «κτηρίου» συμποσίων»
  - Καθαρισμός και αεροφωτογραφία του «κτηρίου συμποσίων»
2) Μελέτη και σχεδίαση της ανασκαφής στη θέση «Σόλων»
ΙΙ) Καθαρισμός και συμπληρωματική ανασκαφή στη θέση «Νοτιοανατολικό άνδηρο κάτω από την Ακρόπολη»
1) Καθαρισμός, συμπληρωματική ανασκαφή και τεκμηρίωση στις τομές της ανασκαφής του W. Alzinger (1972-1977/81)
2) Μελέτη των ευρημάτων της ανασκαφής του W. Alzinger
III) Καθαρισμός στη θέση «Ακρόπολη»
Καθαρισμός των τομέων στο άνδηρο της «Ακρόπολης» (Ανασκαφή του W. Alzinger 1975 – 1981)
Οι άδεια χορηγείται με τους εξής όρους:
1.  Οι εργασίες πεδίου να γίνουν υπό την εποπτεία της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ κατά το χρονικό διάστημα 5.9.2011 – 1.10.2011.
2.  Να μεταφέρονται καθημερινά τα ευρήματα στο Μουσείο Αιγίου.
3.  Μετά το πέρας των εργασιών της ανασκαφικής περιόδου 2011 να κατατεθεί στην αρμόδια Εφορεία και στη Διεύθυνση Προϊστορικών και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων  αναλυτική  έκθεση  των αποτελεσμάτων,  που  θα  περιλαμβάνει  τα  πορίσματα  των ανασκαφών και των μελετών του 2011.