νεο

τάδε έφη Παυσανίας...

Η απόσταση από το ιερό του Ηρακλή που βρίσκεται στο δρόμο της Βούρας ως το επίνειο των Αιγειρατών που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη (Αίγειρα) είναι εβδομήντα δύο στάδια. Οι παραθαλάσσιοι Αιγειράτες δεν έχουν τίποτε αξιομνημόνευτο∙ από το επίνειο ως την άνω πόλη η απόσταση είναι δώδεκα στάδια. Η Αιγείρα στα έπη του Ομήρου έχει το όνομα Υπηρεσία

Αιγείρα. Η Νύμφη τής Λεύκας (η άλλη εκδοχή τής προέλευσης του ονόματος της Αιγείρας)

Ο Όξυλος (πνεύμα τους δάσους) γιος του Ορείου, νυμφεύθηκε την Αμαδρυάδα αδελφή του και απέκτησε μαζί της τις 8 Αμαδρυάδες Νύμφες: Η Αίγειρος (ή Αιγείρα) ήταν η Νύμφη της Λεύκας. Η Άμπελος, η Νύμφη της Αμπέλου. Η Βαλανίς (ή Βάλανος), η Νύμφη της Βελανιδιάς. Η Κάρυα (ή Καρία), η Νύμφη της Αμυγδαλιάς. Η Κρανεία (ή Κρανία), η Νύμφη της Κρανιάς. Η Μορέα (ή Μορία), η Νύμφη της Μουριάς και της Άγριας Ελιάς. Η Πτελέα, η Νύμφη της Φτελιάς. Η Συκή, η Νύμφη της Συκιάς

Το εκκλησάκι τού Αϊ Γιάννη στην Αιγείρα και η ιστορία του

Ο Α­ϊ Γιάν­νης, ήταν ένα μικρό ιδιωτικό εκκλησάκι που χτίστηκε στα τέλη τού 19ου αιώνα από την οικογένεια Ρόζου. Το 1936, όταν ο μικρός οικισμός ανατολικά τού Κριού ποταμού άρχισε να μεγαλώνει, αποφασίστηκε να κατασκευασθεί εκατό περίπου μέτρα νοτιότερα νέα εκκλησία. Έτσι, ο οικισμός "Οικονομέϊκα", που τότε άνοικε στην  κοινότητα Βλοβοκάς, απέκτησε δική του εκκλησία.
 Καθοριστικό χρονικό σημείο για την ιστορία του Ναού και της περιοχής Οικονομέικα (που πήρε το όνομά της από το επώνυμο της περιβόητης Αρχόντισσας - Οικονομοπούλου), ήταν το εξής περιστατικό: 
Με­τά το γκρέ­μι­σμα του πα­λαιού Να­ού Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για επτά και πλέ­ον χρό­νια (1955-1962) το εκ­κλη­σά­κι τού Α­ϊ Γιάν­νη ως ενοριακός ναός τής Αι­γεί­ρας. Την εποχή εκείνη εκφράστηκε αίτημα των κατοίκων των Οικονομεΐκων να ενταχθούν στην κοινότητα Αιγείρας πράγμα που έγινε δεκτό ύστερα από διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις, και έτσι τα όρια τής Αιγείρας μεταφέρθηκαν {11 Ιουνίου 1960} από τον Κριό ποταμό στο Λαγκάδι τού Αρμυρού (δυτικά του σημερινού αλιευτικού καταφυγίου Μαύρων Λιθαρίων)...