222

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Από τον Καποδίστρια στον «Καποδίστρια»… 185 χρόνια διοικητικών μεταβολών!

  Δ. Αιγείρας (Αργολίδος και Κορινθίας)
  ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πιτσά
  Ο οικισμός Σκούπα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Λούζι προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Λουτρά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834
  Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας
  09-12-1840
  Ο οικισμός Πιτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Αιγών (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαλιμή
  Ο οικισμός Συλίβαινα προσαρτάται στο δήμο Αιγών
  01-07-1841
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ποροβίτσα
  Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Βερσοβά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Βλωβοκά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845
  Ο οικισμός Ακράτα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ποροβίτσα στον οικισμό Βερσοβά
  ΦΕΚ 14Α - 04/05/1873
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βερσοβά στον οικισμό Αρφαρά
  ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ακράτας
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σελλιάνα
  Ο οικισμός Σβυρού προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Σινεβρόν προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Βελλά προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Περιθώρι προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Βεργουβίτσα προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων προσαρτάται στο δήμο Φελλόης
  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879
  Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Δ. Φελλόης (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Σελλιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλιάνας
  Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σινεβρού
  Ο οικισμός Βεργουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεργουβίτσης
  Ο οικισμός Σβυρού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σβυρούς
  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθωρίου
  Ο οικισμός Βελλά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελλάς
  Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης Φελλόης
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908
  Ο οικισμός Αιγείρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Βλωβοκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλωβοκάς
  Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρφαρών
  Ο οικισμός Βερσοβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερσοβάς
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αιγείρα από την κοινότητα Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Βελάς και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα Οάσεως και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα Περιθωρίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από την κοινότητα Σελιάνας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από την κοινότητα Σινεβρού και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο
  18/03/2001
  Ο νέος οικισμός Αλμυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών
  Ο νέος οικισμός Λαμπινός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών
  Ο νέος οικισμός Παλιοκάτωνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων
  Ο νέος οικισμός Πιμπαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων
  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
  Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Λαμπινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Πιμπαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Παλιοκάτωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889
  Ο οικισμός Βαλκουβίνα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Κορακιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Γκουμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897
  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Δ. Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Παληοσταφίδα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Φούρνος Πύργου προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακράτας
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας
  Ο οικισμός Βαλκουβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας
  Ο οικισμός Φούρνος Πύργου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου
  Ο οικισμός Παληοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζαρούχλα
  Ο οικισμός Αγρίδιον προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Βουνάκι προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Σόλος προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Μεσορούγια προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  Ο οικισμός Περιστέρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαρούχλα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα
  ΦΕΚ 23Α - 26/06/1863
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Βαρβάρα στον οικισμό Σόλος
  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879
  Ο οικισμός Λυκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος
  ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889
  Ο οικισμός Λυκιάνικα του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 264Α - 27/10/1889
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σόλος στον οικισμό Περιστέρα
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 15Α - 27/01/1903
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας
  Ο οικισμός Μεσορούγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσορουγίων
  Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Ποντιά
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιστέρας
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρούχλης
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσορουγίων
  Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά
  Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Περιστέρα από την κοινότητα Περιστέρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από την κοινότητα Ζαρούχλης και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 268Α - 06/12/1996
  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Χαλκιάνικα
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο δήμος καταργείται
  Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  20-04-1835
  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Ποταμιά
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Τσιβλός προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845
  Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Καλαμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  Ο οικισμός Βούτσιμος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879
  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 10Α - 02/02/1885
  Ο οικισμός Πλάτανος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Βαλιμή ορίζεται θερινή έδρα του δήμου
  ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889
  Ο οικισμός Συλιβιώτικα προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Δ. Κραθίδος (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908
  Ο οικισμός Καλαμιά του δήμου καταργείται.
  Ο οικισμός Παραμεριά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτσίμου
  Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ποταμιάς
  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου
  Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαίνης
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλιμής
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου
  Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης
  Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης
  Το όνομα του οικισμού Συλιβιώτικα του δήμου διορθώνεται σε Σιλιβενιώτικα
  Ο δήμος καταργείται
  Ο οικισμός Παραμεριά του δήμου καταργείται.
  Κ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 32Α - 23/02/1917
  Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919
  Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαινιωτίκων
  ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927
  Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Ακράτας
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Κ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του συνοικισμού Αίγειρα από την κοινότητα Αρφαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  ΦΕΚ 104Α - 21/06/1928
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Αρφαρών και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Κ. Αιγείρας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 94Α - 02/07/1960
  Ο οικισμός Οικονομαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στην κοινότητα
  19/03/1961
  Ο οικισμός Οικονομαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας
  14/03/1971
  Ο οικισμός Μάρμαρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγείρας
  Η κοινότητα καταργείται
  Κ. Αρφαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρφαρά από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στην κοινότητα
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927
  Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγείρας
  ΦΕΚ 104Α - 21/06/1928
  Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγείρας
  ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928
  Ο οικισμός Αρφαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόκηποι
  Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοκήπων
  Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928
  Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρφαρών
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986
  Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσαμπέλων
  Η κοινότητα καταργείται
  Κ. Σελλιάνας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελλιάνα από το δήμο Φελλόης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Κ. Σελλιάνας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  16/10/1940
  Το όνομα του οικισμού Σελλιάνα της κοινότητας διορθώνεται σε Σελιάνα
  Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σελιάνα Σελιάνας (Αχαΐας)
  16/10/1940
  Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σελλιάνας
  ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944
  Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας
  Η κοινότητα καταργείται
  Κ. Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα
  ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Η κοινότητα καταργείται
  Κ Παραλία Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908
  Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  Παραλία Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)
  ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912
  Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας
  ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927
  Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Ακράτας
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας
  Παραλία Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930
  Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος
  ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965
  Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κραθιάς
  Κραθιάς (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965
  Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Παραλία Ακράτας
  ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966
  Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κράθιον
  Κράθιον (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966
  Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κραθιάς
  ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985
  Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας
  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
  Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Δ. Ακράτας (Αχαΐας)
  ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985
  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συλιβαινιώτικα από την κοινότητα Συλιβαινιωτίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
  Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο
  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από την κοινότητα Βαλιμής και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από την κοινότητα Βουτσίμου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κοκκινιές αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο
  18/03/2001
  Ο οικισμός Κοκκινιές του δήμου καταργείται.
  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
  Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας
  Ο δήμος καταργείται
                                  Συνεχίζεται (…) Κ.Ρ.

  ανατολικα του κριου

  ανατολικα του κριου
  Στα όρια της Αιγείρας δεν λειτουργεί κανένας ΧΥΤΑ.- Το «πρόβλημα», φυσικά, δεν είναι τωρινό... Περί τα μέσα της δεκαετίας τού 1990, ξεκίνησαν οι διεργασίες μέσω του Συμβουλίου Περιοχής για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή ΚΑΚΗ ΧΟΥΝΗ Αμπελοκήπων της κοινότητας Χρυσαμπέλων. Κατόπιν ήρθε ο «Καποδίστριας» και στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον της Αχαΐας, άρχισε ο συντονισμός του μεγαλόπνοου(!) προγράμματος «διαχείρισης απορριμμάτων»… Τέσσερις ΧΥΤΑ στην Αχαΐα… Κακή Χούνη, Παπανικολού, Ξερόλακα, Φλόκα. Μα που είναι αυτές οι περιοχές, θα αναρωτηθεί κάποιος. Μόνο στην Κακή Χούνη γνωρίζω ότι είναι ο ΧΥΤΑ Αιγείρας… Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό, είναι ότι η τότε Δημοτική αρχή θεώρησε ότι η ονομασία «ΧΥΤΑ Αιγείρας» θα είναι ένα ισχυρό "brand name" για την αναγνωρισιμότητα της περιοχής – ισχυρότερο ίσως και από αυτό του Αρχαίου θεάτρου Αιγείρας...! Φυσικά, κανείς άλλος στην Αχαΐα, δεν ακολούθησε το σκεπτικό αυτό, αφού η Παπανικολού δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Συμπολιτείας (Ροδοδάφνης), η Ξερόλακα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Πατρών, του Φλόκα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Ωλενίας, ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Αθηνών κλπ κλπ...11 ΜΑΪΟΥ 2017

  νεο